PLATFORMY DIAGNOSTYCZNE

Rozmieszczenie nacisków na podeszwowej stronie stopy jest jednym z istotniejszych badań stopy człowieka. Dostarcza ono cennych informacji o kształcie i funkcjonowaniu stopy w statyce i dynamice. Pozwala zidentyfikować miejsca na stopie, gdzie w wyniku lokalnego przeciążenia bądź przedłużonego kontaktu z podłożem podczas chodu mogą pojawiać się problemy tj. modzele, odciski, a w przypadku diabetyków – niebezpieczne owrzodzenia, rany itp. Dostępne aktualnie metody indywidualnego odciążania stóp pozwalają uniknąć tego typu zjawisk, przynosząc ulgę i podnosząc komfort stóp.
Szczegółowe badanie rozkładu nacisku na podeszwowej stronie stóp można przeprowadzić metodą komputerową z zastosowaniem specjalnej platformy diagnostycznej, znanej pod określeniami: podobaroskop, pedo- lub podo- barograf, baropedograf, mata tenso- lub dynamo – metryczna. Najbardziej zaawansowane urządzenia tego typu, oprócz rejestracji rozkładu nacisku, pozwalają określić powierzchnię kontaktu stopy z podłożem, czas kontaktu poszczególnych obszarów stopy podczas przetaczania oraz zarejestrować zmiany reakcji sił podłoża oraz przemieszczenia się środka ciężkości ciała w badaniu dynamicznym.
Platformy połączone w ścieżki diagnostyczne (np. Platforma M.P.S) oprócz dogłębnej diagnostyki stóp, umożliwiają zaawansowane badania biomechaniki chodu, stanowiąc istotne narzędzie dla lekarzy i fizjoterapeutów.

PLATFORMA E.P.S. /R1

Platforma diagnostyczna E.P.S./R1                         Platforma diagnostyczna E.P.S./R1

Cena netto: 15 500 zł                 Cena brutto: 16 740 zł                 VAT 8%

Przy zakupie urządzeń diagnostycznych, w cenie certyfikowane szkolenie z zakresu „Diagnostyki komputerowej stóp” oraz
„Projektowania wkładek indywidualnych” o wartości 2500 zł.

OFERTA SPECJALNA
PLATFORMA E.P.S. /R1 + PODOSKOP + PLANTOKONTUROGRAF + szkolenie = 15 500 zł netto

PLATFORMA DŁUGA M.P.S

Platforma długa M.P.S.                         Platforma długa M.P.S.

Cena netto: 55 556 zł                 Cena brutto: 60 000 zł                 VAT 8%

Przy zakupie urządzeń diagnostycznych, w cenie certyfikowane szkolenie z zakresu „Diagnostyki komputerowej stóp” oraz
„Projektowania wkładek indywidualnych” o wartości 2500 zł.


SKANER PODOLOGICZNY (PODOSCAN 2D)

Pełna diagnostyka stóp, oprócz ilościowej analizy biomechanicznej, wymaga wglądu na rzeczywisty obraz podeszwowej strony stóp. Pozwala to ocenić stan skóry, bezpośrednio wskazujący na występowanie miejscowych przeciążeń (modzele, odciski), a także scharakteryzować budowę stopy poprzez analizę wysklepienia łuku podłużnego i poprzecznego (płaskostopie, stopa wydrążona). Ponadto rzeczywiste odwzorowanie podeszwowej strony stóp stanowi element niezbędny, obok prawidłowej diagnozy, przy doborze i wykonaniu indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego i profilaktycznego (np. wkładki, obuwie). A zatem obrazowa diagnostyka stóp jest niezmiernie istotna, zarówno w kosmetycznych gabinetach podologicznych, jak również w gabinetach diagnostycznych i pracowniach ortopedycznych. PodoScan 2D, poprzez zaawansowane oprogramowanie Biomech Studio, pozwala na uzyskanie wysokiej rozdzielczości skanu podeszwowej strony stóp, jego archiwizację w komputerowej bazie danych, wydruk w skali 1:1, a także przeprowadzenie zaawansowanej analizy podometrycznej bez użycia ręcznych narzędzi pomiarowych.

Skaner Podologiczny                         Skaner Podologiczny

Cena netto: 6 900 zł                 Cena brutto 7 452 zł                 VAT 8%

Przy zakupie urządzeń diagnostycznych, w cenie certyfikowane szkolenie z zakresu „Diagnostyki komputerowej stóp” oraz
„Projektowania wkładek indywidualnych” o wartości 2500 zł.


PODOSKOP

Podświetlona płyta, dzięki której widać miejsca styku stopy z podłożem oraz jaki kształt ma stopa w obciążeniu. Sprawdzamy również prawidłowość ustawienia stawu skokowego i kolan.

Podoskop                         Podoskop

Cena netto: 925 zł                 Cena brutto: 999 zł                 VAT 8%

PODOSKOP i PLANTOKONTUROGRAF za 0 zł, przy zakupie certyfikowanych szkoleń z zakresu „Diagnostyki komputerowej stóp” oraz
„Projektowania wkładek indywidualnych” w cenie 2500 zł.


PLANTOKONTUROGRAF

Przyrząd odbijający kształt stopy w tuszu. Diagnostykę wzmacniamy analizą chodu i biegu. Tak dobrany zestaw diagnostyczny pozwala między innymi dobrać buty czy wkładki uwzględniające indywidualny sposób poruszania się danej osoby.

Plantokonturograf

Cena netto 300 zł                 Cena brutto 369 zł                 VAT 23%

PODOSKOP i PLANTOKONTUROGRAF za 0 zł, przy zakupie certyfikowanych szkoleń z zakresu „Diagnostyki komputerowej stóp” oraz
„Projektowania wkładek indywidualnych” w cenie 2500 zł.