19-21 maja zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Międzynarodowych Targach Fryzjerskich i Kosmetycznych Beauty Days w Nadarzynie. Targi do doskonała okazja aby zapoznać się z ofertą profesjonalnych kremowych pianek do pielęgnacji stóp marki Callusan oraz produktów do protetyki i pielęgnacji paznokci UNGUISAN. Na naszym stoisku znajdą się również wyjątkowe szklane akcesoria do manicure i pedicure Blažek Glass w tym pilniczki i tarki z opatentowaną powłoką antybakteryjną.
Podczas targów wszystkie produkty będzie można kupić w specjalnych cenach.

Serdecznie zapraszamy!

Bezpłatne wejściówki można pobrać tutaj => www.beautydays.pl/zapisy
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 16.10 gdzie będą mogli Państwo zapoznać się z ofertą profesjonalnych kremowych pianek do pielęgnacji stóp marki Callusan oraz produktów do protetyki i pielęgnacji paznokci UNGUISAN. Na naszym stoisku znajdą się również wyjątkowe szklane akcesoria do manicure i pedicure Blažek Glass w tym pilniczki i tarki z opatentowaną powłoką antybakteryjną. Jak zawsze mogą Państwo również liczyć na promocyjne ceny.

Wszystkich profesjonalistów zapraszamy po odbiór Karty Gościa upoważniającej do zakupu biletu wstępu na targi w cenie 15zł!

Więcej informacji na www.wiosna.beauty-fairs.com.pl


REGULAMIN KONKURSU „15-lecie Callusan – jesień”


§ 1 DEFINICJE

Użyte w regulaminie terminy odpowiednio oznaczają:

regulamin – niniejszy regulamin
konkurs – konkurs internetowy organizowany pod nazwą „15-lecie Callusan – jesień”
organizator – firma Podomed z siedzibą w Warszawie al. Prymasa Tysiąclecia 76 C
uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników.
2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest firma Podomed.
3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.10.2016 o godzinie 10.00 i będzie trwać do dnia 16.10.2016 do godziny 18.00.
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.podomed.pl

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 13 rok życia i ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.
2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w konkursie.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie pod postem informującym o konkursie wpisu uzasadniającego którą piankę Callusan i dlaczego powinien otrzymać uczestnik.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcia komentarzy, które nie są odpowiedzią na pytanie konkursowe lub są obraźliwe.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.10.2016 na fanpage’u CallusanPolska na portalu Facebook.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu oraz postanowień regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga organizator.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodą jest wybrany przez zwycięzcę konkursu jest dowolny krem w piance marki Callusan w pojemności 125 ml.
2. Organizator wybierze i nagrodzi trzech autorów najciekawszych wpisów.
3. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podania organizatorowi za pośrednictwem portalu Facebook (www.facebook.com/CallusanPolska) swojego prawdziwego imienia, nazwiska oraz adresu na który ma zostać wysłana nagroda.
4. W przypadku nieotrzymania od zwycięzcy informacji zawartych § 4 pkt. 3 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, uczestnik tarci prawo do nagrody.
5. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu na adres przekazany organizatorowi.
6. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku nieodebrania przesyłki nagroda przepada.
8. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
9. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone odpowiedzi będą, w subiektywnej ocenie organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY

1. Warunkiem odebrania wygranej jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczona nagroda w sposób określony przez organizatora.
2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane organizatorowi w celu realizacji konkursu nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów. Niezwłocznie po dostarczeniu nagrody dane te zostaną usunięte.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg powyższego konkursu.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.